Германиянын Европа өлкөлөрү

Урматтуу достор, бул сабакта биз карай турган тема Германиянын өлкөлөрү жана тилдери темасынын уландысы болгон Европа өлкөлөрү болот. Немис тилинде Европа өлкөлөрү деген аталышта окута турган бул курста сиз Европа өлкөлөрүнүн аталыштарынын немис эквиваленттерин, улуттарынын айтылышын жана сүйлөгөн тилдерин үйрөнөсүз. Немис өлкөлөрү боюнча түшүндүрмө алуу үчүн бул жерди басыңыз: Германиянын өлкөлөрү жана тилдери Европа…

Read More

Германиянын Австралия жана Океания өлкөлөрү

Урматтуу достор, биз Германиянын өлкөлөрү жана тилдери темасынын уландысы болгон акыркы сабагыбызды Австралия жана Океания өлкөлөрүндө немис тили деген аталышта окутабыз. Бул курстун аягында сиз Австралиядагы жана Океания континентиндеги өлкөлөрдүн аталыштарын, алардын немис эквиваленти болгон улуттарын жана алар сүйлөгөн тилдерди үйрөнөсүз. Немис өлкөлөрү жана тилдери темасы бул сабак менен аяктайт ...

Read More

Германиянын убакыт адверлери

Бул сабакта өтө турган темабыз мурда баштаган тактооч темасынын уландысы болуп, немисче убакыттын тактоочунун (Темпораладвербиен) аталышына токтолобуз. Германиянын убакыт тактоочтору Немис тилиндеги убакыт тактоочтору бир нече категорияга бөлүнөт. Бул категориялар түрк тилиндегидей келер чак, учур чак, өткөн чак, кайталануучу чак, аныкталган чак, уланган чак.

Read More

Германиянын статустук тактоочтору

Урматтуу студент достор, бул сабакта биз карай турган тема немис тилиндеги Case Adverbs (Modaladverbien) болот. Төмөнкү сабак биздин форумчулар тарабынан даярдалган жана маалыматтын кыскача мазмуну жана кээ бир каталар болушу мүмкүн. Бул маалыматтык максаттарда гана болуп саналат. Сүйлөмдөгү учурда тактоочторду айырмалоо үчүн, ар дайымкыдай эле этишке керектүү суроо берилиши керек. Кырдаалдын тактоочтору предметтин башка тактоочтору…

Read More

Немис Рекламалары (Kausaladverbien)

Урматтуу достор, бул сабакта биз карай турган тема тактоочтордун предметинин уландысы болгон немисче себеп тактоочтору (Kausaladverbien) болот. Тактоочтор - сын атоочторго, этиштерге, этиштерге же алардын түрүндөгү башка сөзгө ар кандай аспектиде таасир этүүчү сөздөр. Тактоочтор өз алдынча колдонулганда көп мааниге ээ болбойт. Эгер ал сүйлөмдө колдонулса жана этиштин себепчи тактоочту табасыз ...

Read More

Жайгашкан жери боюнча Германдык тактоочтор (Lokaladverbien)

Урматтуу студенттер, биз бул сабакта өтүүчү тема Германиянын жер тактоолору (Lokaladverbien). Бул сабак биздин форумчулар тарабынан даярдалган жана маалыматтын кыскача мазмуну. Кээ бир каталар болушу мүмкүн. Бул маалыматтык максаттарда гана болуп саналат. Немис тилинде тактоочтор түрк тилиндегидей этиштерди сүрөттөгөн сөздөргө берилген ысымдар. Биз тактооч деп атаган бул сөздөр этиштерди орун, убакыт, абал жана себеп мамилелери жагынан сүрөттөйт.

Read More

Немис антонимдери, немис антонимдери, карама-каршы маанилер

Урматтуу достор, бул сабакта биз өтө турган тема немис антонимдери (карама-каршы маани) болот. Урматтуу достор, бул сабак биздин форумчулар тарабынан даярдалган жана маалыматтын кыскача мазмуну. Кээ бир майда каталар болушу мүмкүн. Ал маалыматтык максатта даярдалган. Немис тилинде түрк тилиндегидей эле этиштерде жана сөздөрдө антоним бар. Антоним сөздөр жашоонун бардык жеринде...

Read More

Германдык макалалар

Урматтуу достор, биз бул сабакта өтө турган тема менен сүйлөмдүн түрлөрүн бүтүрөбүз. Биздин тема немецтик багынычтуу сүйлөмдөр болот жана сиз багыңкы сүйлөмдөрдүн кандайча курулаарын жана сүйлөмдөрдүн түрлөрүн биле аласыз. Немис сүйлөмүнүн түрлөрү деп аталган бул теманы биздин форумчулар даярдашкан. Бул маалымат жана лекция конспектилеринин кыскача мазмуну. Салым кошкон досторго...

Read More

Германиянын Шарттуу Жоболору

Урматтуу достор, бүгүнкү сабагыбыздын темасы немец тилинин шарттуу сүйлөмдөрү болот жана шарттуу сүйлөмдөр кандай түзүлөт, кандай суроолор жана сөздөр менен жасалгандыгы тууралуу маалымат берүүгө аракет кылабыз. Немис шарттуу сүйлөмдөрү жана алардын түрлөрү деп аталган бул теманы биздин форумчулар даярдашты. Бул маалымат жана лекция конспектилеринин кыскача мазмуну. Биз салым кошкон досторубузга ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин пайдаңар үчүн сунуштайбыз...

Read More

Германиянын Америка өлкөлөрү

Урматтуу студент достор, бул сабакта биз карай турган тема Америка континентинин өлкөлөрү болот, бул Германиянын өлкөлөрү жана тилдери предметинин уланып жаткан темаларынын бири. Америка континентинин өлкөлөрү үчүн немис тили деген аталышта камтый турган бул курста сиз Америка континентинин өлкөлөрүнүн аталыштарынын, улуттарынын жана тилдеринин немис эквивалентин үйрөнөсүз. Өткөн сабакта биз Германиянын өлкөлөрү темасын толук талкууладык.

Read More

Германиянын Африка Өлкөлөрү Германдык Ысымдар

Урматтуу достор, биз Германиянын өлкөлөрү жана тилдери темасын улантып жатабыз жана немис тилиндеги Африка өлкөлөрү деген аталышта өтө турган бул сабакта биз Африка континентиндеги өлкөлөрдүн аттарын жана алардын улуттары менен таанышабыз. немис тилине барабар жана алар сүйлөгөн тилдер. Мурунку сабакта биз Германиянын өлкөлөрү темасын толугу менен карап чыктык. Немис тилиндеги өлкөлөрдү түшүндүрүү үчүн…

Read More

Германиянын Азия өлкөлөрү

Урматтуу достор, бул сабакта биз немис өлкөлөрү жана тилдери темасын улантабыз жана Азия өлкөлөрү немис деген аталыш менен Азия континентиндеги өлкөлөрдүн аттарын, улуттарын жана тилдердин немис эквиваленттерин үйрөнөбүз. алар сүйлөйт. Мурунку сабакта биз Германиянын өлкөлөрү темасын толугу менен карап чыктык. Немис тилиндеги өлкөлөрдүн түшүндүрмөсү үчүн бул жерди басыңыз: Германиялык…

Read More

Der Relativsatz - Etwas Prazisieren

German Der Relativsatz – Etwas prazisieren (für Fortgeschrittene) Mit dem Relativsatz können wir etwas erklaren жана 2 Satze verbinden. Beispiele: 1. Der Junge heistst Jörg. Der Junge kommt aus Deutschland. (Жигиттин аты Йорг.) (Жигит Германиядан келет.) Der Junge,der aus Deutschland kommt,heisst Jörg. (Германиядан келген жигиттин аты Йорг.) 2. Diese Dame ist…

Read More

Немис кокус этиштер жана атоочтор

Немис тилиндеги рефлексивдүү этиштер жана ат атоочтор Reflexivpronomen: (Reflexive pronouns = ат атооч) : im Akkusativ : im Dativ: Жекече: 1. Жакса: mich mir 2. Жакса: dich dir 3. Жакса: sich sich Көптүк түрү: 1. Адам: uns. Адам: euch 2. жак: sich Рефлексивдүү ат атоочтор (ат атоочтор) өз алдынча эч кандай мааниге ээ эмес.Аларды “Аккусатив” жак деп аташат...

Read More

Германиянын билим базасы Мазмун

Немис билим базасы деп аталган бул бөлүмдө, башка бөлүмдөрдөн айырмаланып, темалар эч кандай тартипте берилген эмес. Бул бөлүмдө биз немис тилин үйрөнүүчүлөргө керек болгон бардык маалыматтарды берүүгө аракет кылдык. Немис тили боюнча негизги маалымат, сүйлөө үлгүлөрү, чактар ​​жана сүйлөмдөр сыяктуу темалар биздин сайттын башка бөлүмдөрүндө жеткиликтүү. Бул бөлүмдө бардык маалыматтар камтылгандыктан…

Read More

Германиянын Konsekutıv Nebensatz, Германия баш ийген жоболорду баяндоо натыйжасы болуп саналат

ГЕРМАН СУБЪЕКТИВДУУ СӨЙЛӨМДӨР, НАТЫЙЖАНЫ КӨРСӨТКЕН ГЕРМАН СУБЪЕКТИВДҮҮ ​​ЖҮМДӨР Konsekutive Nebensätze: (Натыйжаны көрсөтүүчү багыңкы сүйлөмдөр) a. Негизги сүйлөмдөгү сын атоочтун (тактоочтун) алдында: so/dermaßen / derartig ….., dass Ich war so dermaßen / derartig müde, dass ich sofort ins Bett…

Read More

Немис-жылы жана Германиянын ай, ай

Германиянын айлары, немис тилинде жылдын айлары Die Monate – Айлар DEUTSCH ENGLISCH Январь YAHN-oo-ahr Январь Февраль Февраль März MEHRZ Март Апрель Апрель Май MYE Май Juni YOO-nee June Juli YOO-lee Июль Август ow-GOOST Август Сентябрь Октябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь Декабрь

Read More

Германиянын Индиректеги фражы

Немис тилинде кыйыр Frage, немис тилинде кыйыр суроолор, кыйыр сүйлөмдөр Маанилүү эскертүү: Урматтуу достор, төмөнкү түшүндүрмө биздин немис инструкторлорубуз тарабынан эмес, биздин мүчөлөрү тарабынан даярдалган. Бул маалымат берүү максатында гана жазылган, кээ бир кемчиликтер болушу мүмкүн. Биз сиздин пайдаңыз үчүн теманы сунуштайбыз. КЫЙЫР FRAGE DIE FRAGE 1. Түз Фраж: (Түз суроо) 2. Кыйыр Фраж: (Кыйыр суроо) a. W-Fragen:( W-…

Read More

мисалдар менен Германиянын этиш бурдук

Немис этишинин конъюгациясы, немис этишинин конъюгациясы, немец тилинде этиштин конъюгациясы, немис тилинде этиштин конъюгациясы, немис этишинин конъюгацияларынын мисалдары. Бул сабакта, кымбаттуу достор, биз орто деңгээлдеги немис этишинин конъюгацияларына мисалдарды келтиребиз. Урматтуу коноктор, төмөндөгү немис тили сабагы almancax форумдарында катталган биздин мүчөлөрүбүздүн үлүштөрүнөн түзүлдү.Ал мүчөлөрдүн үлүштөрүнөн түзүлгөндүктөн, анда кичинекей тамгалар бар.

Read More

Германиянын Бириккен аталыштар

Немисче татаал зат атоочтор, немисче татаал сөздөр, немис сөз айкалышы, немисче татаал зат атоочтор, немис сөзүнүн бириктирилиши, немисче татаал сөздөр. Урматтуу коноктор, төмөндөгү немис тили сабагы almancax форумдарында катталган мүчөлөрүбүздүн үлүштөрүнөн түзүлдү.Ал мүчөлөрдүн үлүштөрүнөн түзүлгөндүктөн, кээ бир орфографиялык каталар ж.б. болушу мүмкүн. мүмкүн, кийинки курс германиялык инструкторлор тарабынан даярдалган эмес, бул…

Read More

Германиянын Konjunktion

German Konjunktionen предметинин түшүндүрмөсү TIMEPORAL (drückt Zeitverhältnisse aus) (убакыт шарттарын туюндурган) ALS from, from, while, when- Er ging gerade über die Strasse, als er das Motorrad shah Ал кыймылдаткычты көргөндө көчөдөн өтүп кеткен. BEVOR алдында – Wir räumten auf, bevor unsere Eltern nach Hause kamen Биз үй-бүлөбүз үйгө келе электе жыйнап алганбыз…

Read More

Германиянын Jokes

Немис тамашалары, немисче тамашалар, немис түрк тамашалары, түрк немис тамашалары, немис тамашалары, немис тамашалары, немис тамаша мисалдары. Урматтуу коноктор, төмөндөгү немис тили сабагы almancax форумдарында катталган мүчөлөрүбүздүн үлүштөрүнөн түзүлдү.Ал мүчөлөрдүн үлүштөрүнөн түзүлгөндүктөн, кичине тамга каталары, форматтоо каталары ж.б. болушу мүмкүн. балким, кийинки сабакты германиялык инструкторлор окутушат ...

Read More

Jahreszahl деп, немис тарых кечелердин менен

Бул сабакта биз Jahreszahlen, башкача айтканда, немис тилинде даталар жана немис тилинде даталардын айтылышы жөнүндө маалымат беребиз. Немис тилинде даталарды окуганда мындай окулат: 19-97 он тогуз - жүз - токсон жети, ошондуктан алгач он тогуз, анан hundert токсон жети деп айтабыз. Neunzehn-hundert-siebenundsiebzig. 1876 ​​: Achtzehn-hundert-sechsundsiebzig 1803 : Achtzehn-hundert-drei 1721 : Siebzehn-hundert-einundzwanzig 2000 (эки миң жылдан кийин TAUSEND деп айтылат, хундерт эмес….

Read More