Скандоо категориясы

Германиянын жолу жана Sentences

Германиянын Times жана Германиянын Sentences

Германдык перфект

Бул Германиянын Perfekt лекциясы деп аталган сабакта Германиянын Perfekt убактысы жөнүндө кыскача маалымат беребиз. Мурда…

Германиянын терс

Бул сабакта биз немис тилиндеги терс сүйлөмдөрдү көрөбүз. Ошентип, мисалы, сүйлөм "das ist ein Kind" (бул бала) ...

Германиянын учур (Präsens) ойнотуу

Немис тилинин азыркы чак лекциясы, немис тилинин азыркы чак сабагы, немис тилинин азыркы чак лекциясы, немис тилинин кеңири чак...