Скандоо категориясы

Германиянын Exercises

Германиянын Exercises

Биздин Германиянын мектеп Германиянын мектеп жана класс буюмдар

Биздин немис мектебинин немис мектеби жана класс эмеректери Төмөндөгү сүрөттө биздин немис мектебибиздин немис мектебибиз жана класс эмеректери бар. Урматтуу достор…

9-класс Германиянын макалалары жана макалалар жөнүндө көнүгүүлөр

Немис макалалары, der-das-die, Германиянын конкреттүү макалалары жана конкреттүү макалалар тууралуу көнүгүүлөр. Урматтуу немис тилин үйрөнүп жаткан достор, мурунку…