Скандоо категориясы

Германиянын Words

Немис сөздөрү категориясындагы макалалар немис тилиндеги күнүмдүк жашоодо эң көп колдонулган сөздөрдү классификациялоо менен даярдалды. Бул категориядагы макалалар дээрлик бардык деңгээлдеги немис окуучулары үчүн ылайыктуу.